Velkommen til Hestdalen as.

Vår filosofi bygger på dyrehelse og dyrevern. Vært individ er unikt og behandles med respekt og følelse. Vårt mål er å jobbe frem en balansert kropp, for å få til dette må høvene være i balanse, immunforsvaret må være sterkt og kroppen må være riktig trent og uten skjevheter/låsninger. Sal og utstyr er også ett stort fokus.

Du kan lese mer under de respetive flikene over hva jeg har og tilby.

« 1 2 > »