Effektiv og trygg gjenvinning
Gjenvinning er noe som får mer og mer oppmerksomhet i samfunn, politikk og ikke minst for privatpersoner. Det har skjedd en stor utvikling på området innen de siste årene, og dette har også medført større krav til gjenvinning i dag. Derfor er det viktig med gjenvinning Hele tanken bak gjenvinning er at vi skal minimere avfall og svinn, og få mest mulig ut av de materialer vi anvender i hverdagen. Dette gjelder både forbruk hos private av papir,...